“Månedskassen fra Trynen i jorden”

9-10 kg økolokalt gris hver måned

“Månedskassen fra Trynen i jorden”

kr.1.150 / måned

Månedskassen som enkeltkøb

kr.1.250