Hvorfor er vores grise de bedste? 

Hos Trynen i jorden er ØKOLOGI en selvfølge, men ud over økologi kravene, så går vi lidt længere på en række punkter.

  • INGEN RING I TRYNEN – Hos os har alle tryner fri adgang til at rode i jorden. Vores søer har ikke ring i trynen, men i stedet uhindret adgang til at udfolde deres naturlige adfærd og rode med trynen i jorden, nøjagtig som de er skabt til.                                                                                                                    
  • HELE LIVET PÅ MARKEN – Vores slagtesvin som vi kalder TRYNEN I JORDEN grisene, lever hele deres livet på marken hvor de bor i hytter i stedet for stalde. Og det aktive liv som de fører, hvor hver eneste dag bliver brugt på at rode, lege og spurte omkring på marken, giver kødet en markant anderledes struktur og (mener vi) forbedret spisekvalitet i forhold til det kød man møder i køledisken.                                                      
  • INGEN ANTIBIOTIKA TIL VÆKSTGRISE – De grise – TRYNEN I JORDEN grisene, som vi sælger kød fra har aldrig fået antibiotika. I stedet gør vi et stort forebyggende arbejde ved at give grisene de bedste forhold i opvæksten, god plads, og sæson relevante vacciner. Det er dit og mit bidrag til at begrænse udviklingen af resistente bakterier som giver problemer vi vores sundhedssystem.                                                                      

 

 

 

 Det startede med et barselsprojekt …

Som forsker i grises adfærd og velfærd og senere som konsulent, har jeg (Trine) brugt flere år på at undersøge, beskrive og formidle resultater. Men efter at mere og mere af min tid kom til at foregå bag et skrivebord, blev trangen til selv at gøre en mere praktisk forskel og trække i gummistøvler til sidst for stærk.

I foråret 2016 mens jeg (Trine) var på barsel nr. 3 anskaffede vi os 4 drægtige søer. Som straks blev navngivet: Gerda, Olga, Oda og Solvej, og kort efter fik de tilsammen 41 små nye grise. Gerda, Solvej, Olga og Odas grise voksede sig store hen over sommeren, og i efteråret solgte vi deres grise som hele og halve grise til private kunder. Allerede fra dag 1 har produktionen været drevet økologisk. Jeg kunne ikke forestille mig noget andet. 

 

 

 

 

Trine med lille gris
Trine og tryner

Fra barselsprojekt til en rigtig virksomhed

Sammen med grisene var overvejelserne om “hvad der nu skulle ske?” vokset sig større og større. For da forsøget var forbi og valget stod i mellem at vende tilbage til kontoret eller skabe en helt ny tilværelse, som praktisk økolog var valget ikke svært. Så da muligheden bød sig for at lave en rigtig virksomhed ud af projektet, var det let at droppe det faste kontorjob og gå på græs med trynen i jorden sammen med grisene.

Det lille barselsprojekt på 4 søer i 2016, blev til et rigtigt CVR nr. og udvidet til 100 økologiske søer i 2017. Efter en hård start blev antallet af søer i 2018 tilpasset til ca. 50 søer, og det har vi stadig. Besætningen har levet lidt af en nomade tilværelse og flyttet rundt omkring i SydThy, men i 2020 flyttede grise og hytter til Sønderhå, hvor både de og bonden nyder livet på markerne omkring Thy Økobær. Det er den flytning som også har betydet, at der indimellem kommer lækre økologisk bærrester på menuen, og det bringer lykke hele vejen rundt!

Udfordringerne har været mange og læringskurven til tider ubehageligt stejl, men her 6 år senere er ingen af os i tvivl om beslutningen om at springe ud i økologisk landbrug på vores egen måde er al sliddet værd. 

Efter 6 år på godt og vel fuldtid som økologisk grisebonde, har vi valgt at tilpasse os til lidt mere familieliv. Behovet for at kunne holde helt fri og komme hjemmefra sammen som familie, kunne ikke længere ignoreres. Og derfor har jeg allieret med en rigtig god kollega, som fremover producere mine Trynen i jorden grise for mig. Lige som du og jeg kan lide at det skal gøres. Så konceptet Trynen i jorden forsætter, selv om det er en anden som passer grisene.

 

Trine og grise